Igazság, Boldogság

Önfejlesztés, siker


Szöveg doboz

Szcientológia

A Szcientológia szót L. Ron Hubbard alkotta meg; első tagja a latin scio, ami azt jelenti “tud” vagy “megkülönböztet”, a második a görög logos szóból ered, ami “maga az értelem” vagy “belső gondolat”. Tehát, a tudás vagy bölcsesség tanulmányozása, annak tudása, hogy hogyan tudjunk. A Szcientológiát ezen felül úgy határozzuk meg, mint a szellem tanulmányozását és kezelését saját magával, univerzumokkal és más életformákkal való kapcsolatában.

 

MI A SZCIENTOLÓGIA?

A Szcientológia egy vallás, amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki, és amely az ember valódi szellemi természetének és önmagához, családjához, csoportokhoz, az Emberiséghez, minden életformához, a fizikai univerzumhoz, a szellemi univerzumhoz és a Legfelsőbb Lényhez való viszonyának teljes és biztos megértéséhez kínál pontos útvonalat.

A Szcientológia a szellemmel foglalkozik – nem egyszerűen a testtel vagy az elmével – és hiszi, hogy az ember jóval több, mint saját környezetének vagy génjeinek a terméke.

A Szcientológia bizonyos alapvető igazságokból kiinduló tudásanyagot ölel fel. Ezek közül az elsődlegesek a következők:

Az ember halhatatlan szellemi lény.

Egyetlen életnél jóval messzebbre nyúlnak a tapasztalatai.

A képességei határtalanok, még ha ez jelenleg nem is jut kifejezésre.

Továbbá a Szcientológia szerint az Ember alapvetően jó, szellemi megváltása saját magán és társain múlik, valamint azon, hogy testvéri viszonyba kerül-e az univerzummal.

A Szcientológia nem dogmatikus vallás, amelyben azt kérik az embertől, hogy kizárólag hit alapján elfogadjon bármit. Éppen ellenkezőleg, az egyén úgy fedezi fel önmagának azt, hogy a Szcientológia elvei igazak, hogy alkalmazza az alapelveit, és megfigyeli vagy tapasztalja az eredményeket.

A Szcientológia legvégső célja az igazi szellemi felvilágosodás és szabadság.

  

A SZCIENTOLÓGIA HÁTTERE ÉS EREDETE

A Szcientológia csatlakozik a vallási tradíciók hosszú sorának gyakorlatához. Az összes nagy vallás legalapvetőbb hitében és törekvésében gyökerezik, ezáltal egy olyan vallásos örökséget hordoz magában, mely oly régi és oly sokszínű, mint maga az Ember.

Habár majdnem 50 000 év bölcsességéből táplálkozik, a Szcientológia új vallás, amely elkülönítette az élet alapvető törvényeit, és első alkalommal dolgozott ki olyan működő technológiát, amelyet alkalmazva boldogabb és szellemiségben gazdagabb lét érhető el.

A 20. század első felében fejlődésnek indult fizikai tudományok tették lehetővé a Szcientológia kifejlesztését és gyors közzétételét. A Szcientológia ugyanis összekapcsolja a keleti filozófiát a nyugati gondolkodással. Ily módon a Szcientológia a tudományos módszerek első igazi alkalmazása szellemi kérdésekre.

A Szcientológia olyan valami, amit valaki végez, nem pedig olyasmi, amiben valaki hisz.

 

 

auditor.nanoweb.hu kép

 

Az “S” a Szcientológiát jelenti.

Az alsó háromszöget ARK-háromszögnek nevezzük (kiejtése betűnként: A, R, K); ahol az A=affinitás, R=realitás és K=kommunikáció. Ez a három, egymással kölcsönösen összefüggő tényező együttesen a megértést adja, ezt fejezi ki ez a háromszög. Az ARK a Szcientológia vallás fontos alaptétele.

A háromszög első csúcsa az affinitás, ami a valami vagy valaki iránti szeretet vagy vonzalom foka. A háromszög második csúcsa a realitás, és ez alapvetően egyetértés. A háromszög harmadik csúcsa a kommunikáció, amit úgy lehet meghatározni, mint gondolatok cseréjét két ember között.

Mindhárom csúcs összefügg egymással. Bizonyos fokú vonzódás és valamilyen alapvető megegyezés nélkül nincs kommunikáció. Kommunikáció és valamilyen alapvető affinitás vagy érzelmi reakció nélkül nem lehet realitás. Valamilyen alapvető megegyezés és kommunikáció nélkül nem létezhet affinitás. És amikor a háromszög egyik csúcsa javul, a másik kettő követi azt.

A felső háromszög a KRC-háromszög. A csúcsok: a K a tudást (angolul: knowledge), az R a felelősséget (responsibility) és a C a kontrollt (control) jelenti. Úgy, mint az ARK-háromszög csúcsai, ez a három elem is összefügg egymással. Amikor a KRC-háromszög egyik csúcsa megemelkedik, a másik kettő ugyancsak emelkedik.

Ez a szimbólum először 1952-ben jelent meg.

 

 

 Megosztó gombok
Megosztás

Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.